2017-2018 Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 ve Ek Madde 2 Sonuçları

Ek Madde 1

Diş Protez Teknolojisi Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Radyoterapi Programı

Ek Madde 2

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Kayıtlar 5-8 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: *

1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir onaylı öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri.

2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi fotokopisi

3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

5- Öğrenci Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- Online Başvuru Formu

8- Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

9- İkametgâhı ile ilgili beyanı (Başvuru sayfasından temin edilebilir )

10- Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved