İdari Personel

  AD-SOYAD GÖREVİ KADRO ÜNVANI DAHİLİ NO:
Mustafa ULUDEMİRCİLER Yüksekokul Sekreteri 22076
Füsun DİNÇER Yüksekokul Öğrenci İşleri Şefi
(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı)
Bilgisayar İşletmeni 22254
Lale KANER Öğrenci İşleri Personeli (Diş Protez Teknolojisi Programı, Ağız ve Diş Sağlığı Programı) Bilgisayar İşletmeni 30228
Esra VATANSEVER Öğrenci İşleri Personeli (Radyoterapi Programı) Sözleşmeli 34258
Hasan TAŞAN Gelen Giden Evrak Kayıt Sorumlusu İşçi 22253
Ahmet KAHRAMAN Muhasebe, Taşınır Kayıt Kontrol, Satınalma Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni 21260
Ahmet SÜREK Bilişim Ofisi Sorumlusu Sağlık Teknikeri 22069
Serpil KARAGEDİK Diş Teknikeri Sağlık Teknikeri 30297
Dilek ŞAHİN Diş Teknikeri Sağlık Teknikeri 30297
Neşe KOPUZ Tekniker Laborant 30297
Hasan ÇETİNKAYA Evrak Takip Personeli Hizmetli 30228
Selim YAZICI Evrak Takip Personeli Hastabakıcı 22070
Ali YILDIZ Danışma Hastabakıcı 22070
Yeşim İNALKAÇ Temizlik Personeli Şirket Personeli

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved