Diş Protez Teknolojisi

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Diş Protez Teknolojisi alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı; Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik yetiştirilmesidir.

Programdan mezun olan  öğrencilerimizin görevi, Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli, sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapmaktır.

Bu programa YGS-2 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Diş Protez Teknikeri unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız Devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuvarlarında, özel sektöre ait özel diş laboratuvarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş protez laboratuvarlarında da çalışabilirler. 

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Diş Protez) ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

  • Diş protez alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.
  • Alanıyla ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanabilecek düzeydedir.
  • Diş protez alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu alışkanlığı edinme becerisine sahiptir.
  • Hijyen kurallarını uygulamada yeterli bilgiye sahiptir.
  • Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.
  • Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved