Misyon – Vizyon

MİSYONUMUZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş, nitelikli, etik ve ahlaki değerlere sahip ve güvenilir ara elemanların yetiştiği alanda lider bir eğitim kurumu olmaktır.

     İlkeler

 • Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet kazanımlarına bağlı olmak
 • Çağdaş teknolojileri kullanan eğitim
 • Etik ve ahlaki değerlere bağlılık
 • Çevreye ve halkına saygılı olmak
 • İletişim yeteneği ve sorumluluk anlayışı kuvvetli olmak
 • Diş Protez Teknolojisi Programı; çağdaş eğitim vererek yetkin diş protez elemanı yetiştirir
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı; sağlık sektöründeki değişik tip laboratuvarlarda çalışabilecek laborant yetiştirir
 • Ağız ve Diş Sağlığı Programı; çağdaş eğitim vererek yetkin Diş Hekimi yardımcısı yetiştirir
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; Diagnostik Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp alanlarında çalışacak ara eleman yetiştirir.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı; sağlık hizmetleri alanında belge-bilgi organizasyonunda görev alacak ara eleman yetiştirir

VİZYONUMUZ

Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Sağlık sektörü ihtiyaçları doğrultusunda öğretim elemanı ve fizik mekan yeterliliği ölçüsünde yeni tıbbi tanı ve tıbbi bakım programları geliştirmektir.

     İlkeler

 • Öncelikli olarak tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmak
 • Sağlık sektöründe kendi alanlarında aranan elaman yetiştirmek
 • Hizmet verdiği sektörde güven telkin eden saygın elemanlar yetiştirmek

 

EĞİTİM AMAÇ ve HEDEFLERİ

Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış, insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı, özgür, çok sesli, adil, şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, bilimsel özgürlüğü, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten, mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, takım çalışması odaklı, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, hizmet verdiği sektörde güven telkin eden saygın elemanlar yetiştiren ve sağlık sektöründe kendi alanlarında aranan elaman yetiştirmede öncelikli olarak tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmak.

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved