Nükleer Tıp Fiziği

yayin1

 Bu kitap, İÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Programı I. ve II. sınıf öğrencilerine verilen derslerin isimlerini içeren dört temel bölümden oluşmuştur. Kitaptaki bölümlerin ve konuların akışı, radyonüklidlerin nükleer tıp uygulamalarındaki kullanım aşamalarına uygun olarak düzenlenmiştir. Birinci bölüm, “Radyoizotoplara Giriş”‘tir. Bu bölümde radyoaktif kaynağa ait bilgilerin işlendiği temel nükleer tıp fizik konuları yer almaktadır. İkinci bölüm “Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri” başlığı altında toplanmıştır. Nükleer tıp görüntüleme sistemlerinin temel işleyiş prensiplerinin ele alındığı bu bölümde radyasyonun deteksiyonu ve gama kameralar ele alınmış olup, yeni görüntüleme sistemlerinden SPECT ve PET’in temel prensipleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde “Nükleer Tıp Açısından Korunma” konuları ele alınmıştır. Radyasyon korunmasından sorumlu uluslararası kuruluşların işlevleri, radyasyon korunmasında temel kurallar ve dazimetri hesaplama yöntemleri verilmiştir. Bölümün sonunda radyasyonun biyolojik etkileri anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölüm “Radyofarmasötikler ve Radyonüklidler” başlığı altında toplanmıştır. Bu bölümde ideal radyofarmasötiklerde aranan özellikler, radyonüklidlerin üretim metodları, işaretleme metodları, lokalizasyon mekanizmaları ve kromatoğrafi metodları işlenmiştir.  Bölümün sonunda radyoassay konusu incelenmiştir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved