Radyoterapi

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Radyoterapi alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

 Programın Amacı; kanser hastalarının tedavisinde onkoloji uzmanı hekimin yardımcısı olarak çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Radyoterapi teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker, hastanelerin onkoloji servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur.

Hızla gelişen ve yüksek teknolojiye sahip çok önemli bir sağlık bilimi olan radyoterapideki yeni gelişen aygıtlar, kanser tedavisinde yüksek başarı sağlamaktadır. Bu aygıtlarla çalışacak tekniker adaylarının radyoterapinin farklı tekniklerini bilgisayar programları aracılığıyla öğrenmesini ve topluma kaliteli hizmet sunulması amaçlanmaktadır.

Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel sağlık kuruluşlarının onkoloji kliniklerinde görev alabilirler.

Bu programa YGS-1 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

·         Alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanıma ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etme ve bu alışkanlığı edinme becerisine sahiptir.

·         Hijyen kurallarını uygulamada yeterli bilgiye sahiptir.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.

·         Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

·         Hekim, hasta, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

·         Bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yeterli düzeydedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved