Sağlık Okuryazarlığı e-Öğrenim Sertifika Programı

Ankara Üniversitesi Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Sağlık Okuryazarlığı e-Öğrenim Sertifika Programı bünyesinde Sertifika Eğitiminin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacağı ve programla ilgili ayrıntılı bilgilere http://uzem.ankara.edu.tr adresinden erişilebileceği, konunun öğrencilerimize ve ilgilenenlere duyurulması istenmiştir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved