Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

MİSYON;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının misyonu, sağlık hizmetleri alanında kaliteyi arttırmak amacıyla başta tıbbi kayıtların bilimsel kurallara uygun olarak elde edilmesi, organize edilmesi ve erişimini sağlamak olmak üzere alanlarının gerektirdiği her görevi etkin bir biçimde yerine getirebilecek, her konumda görev alabilecek, aldığı eğitimin hakkını verebilecek kalifiye, iletişimi, sorumluluk duygusu kuvvetli, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek, yaratıcı düşünebilen, problem çözebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, İstanbul Üniversitesi’ne yaraşır, gelişmeye açık öğrenciler yetiştirmektir.

 VİZYON;

       Sağlık hizmetlerinin  multidisipliner yapısı içerisinde belge-bilgi hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin yetiştirildiği bu programın vizyonu, tıbbi dokümantasyon alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek, böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır.

Programın amacı; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Tıbbi kayıt, Arşiv, Tıbbi Sekreterlik, Rapor yazımı, vb. ihtiyaçlarını karşılayan uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen nitelikli ve saygın elemanlar yetiştirmektir.

Bu programa YGS-3 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programın mezunları kamuya ait veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinde, özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. yerlerde çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) ünvanı verilir.

 MEZUNLARIMIZ;

·         Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

·         Alanıyla ilgili teknolojiyi ve teknolojik büro makinelerini kullanabilecek düzeydedir.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.

·         Mesleki gizliliğe önem vererek hasta dosyalarının arşivlenmesi ve korunması konusunda etik anlayışa sahiptirler.

·         Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

·         Mesleki alanda tıbbi terminolojiye hakimdirler.

·         Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved