Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Tıbbi Görüntüleme alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı; Tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilen ve tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli ve teknik ara elemanlar yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Radyoloji, Nükleer Tıp, radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyici ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıkların yapılması ve görüntüsünün alınması işlerini yürütmektedir.

 Bu programa YGS-1 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip değildir.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) ünvanı verilir.

MEZUNLARIMIZ;

·         Tıbbi Görüntüleme alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

·         Bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yeterli düzeydedir.

·         Ekip oluşturulmasına ve birlikte çalışma yeteneğine sahiptirler.

·         Hekim, hasta, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

·         Tıbbi Görüntüleme cihazlarını kullanma ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahiptirler.

·         Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptirler.

·         Mesleki sorumluluğu taşıyabilme yeteneğine sahiptirler.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved