Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

MİSYON;

Nitelikli, yetkin, çağdaş, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak etik ve ahlaki değerlere sahip öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYON;

Tıbbi Laboratuvar alanında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir.

Programın Amacı; Tıbbi Laboratuvar cihazlarını kullanarak tüm tetkikleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli ve teknik ara elemanlar yetiştirmektir.

         Bu programa YGS-2 puan türünde öğrenci kabul edilir.

        Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar kapsamında yer alan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji, patoloji, kan bankası, acil laboratuar, çocuk metabolizma ve ilgili diğer laboratuvarlarda biyolojik materyallerle teşhise yönelik tahlilleri yapma ve rapor etme işlerini yürütürler. 

          Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait Tıbbi Laboratuvar ünitelerinde iş bulabilirler. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip değildir.

Programı bitiren öğrencilere Ön Lisan Diploması ve Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri) ünvanı verilir.

 

MEZUNLARIMIZ;

·         Tıbbi Laboratuvar alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

·         İncelediği, raporladığı sonuçları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirecek ve meslek onurunu yetkileri ölçüsünde koruyucu davranışlar gösterecek anlayışa sahiptir.

·         Bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yeterli düzeydedir.

·         Ekip oluşturulmasına ve birlikte çalışma yeteneğine sahiptirler.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved