Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Yüksekokul Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

1. Yüksekokul Kurulunun kararı ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

2. Yüksekokulun eğitim-öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşur.

Müdür Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. M. Koray GÜMÜŞTAŞ
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. F. Fatih KESMEZACAR
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel DERVİŞ
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldız İYİDOĞAN
Program Koordinatörü Prof. Dr. Hatice BİLGE

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved