Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile Yüksekokula bağlı bölüm başkanlarından oluşur.

Yüksekokul Kurulu, normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulu, akademik bir organ olup, görevleri şunlardır:

1. Yüksekokulun, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Yüksekokul Yönetim Kuruluna üye seçmek,

3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Yüksekokul Kurulu şu isimlerden oluşur:

Müdür Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. M. Koray GÜMÜŞTAŞ
Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. F. Fatih KESMEZACAR
Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. N.Emel DERVİŞ
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldız İYİDOĞAN

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved